UGC CARE, UGC CARE list, UGC CARE list of Journal, UGCCARE, care journal list, UGC-CARE list, New UGC-CARE Reference List, New ugc care journal list, Research Journal, Research Journal Publication, Research Paper, Low cost research journal, Free of cost paper publication in Research Journal, High impact factor journal, Journal, Research paper journal, UGC CARE journal, UGC CARE Journals, ugc care list of journal, ugc approved list, ugc approved list of journal, Follow ugc approved journal, UGC CARE Journal, ugc approved list of journal, ugc care journal, UGC CARE list, UGC-CARE, care journal, UGC-CARE list, Journal publication, ISSN approved, Research journal, research paper, research paper publication, research journal publication, high impact factor, free publication, index journal, publish paper, publish Research paper, low cost publication, ugc approved journal, UGC CARE, ugc approved list of journal, ugc care journal, UGC CARE list, UGCCARE, care journal, UGC-CARE list, New UGC-CARE Reference List, UGC CARE Journals, ugc care list of journal, ugc care list 2020, ugc care approved journal, ugc care list 2020, new ugc approved journal in 2020, ugc care list 2021, ugc approved journal in 2021, Scopus, web of Science.
How start New Journal & software Book & Thesis Publications
Submit Your Paper
Login to Author Home
Communication Guidelines

WhatsApp Contact
Click Here

  IJCSPUB Search Xplore - Search all paper by Paper Name , Author Name, and Title

Volume 8 | Issue 1 | January

Volume 8 | Issue 1 | Month January  
Downlaod After Publication
1) Table of content index in PDF
2) Table of content index in HTML 2)Table of content index in HTML
3) Front Page                     3) Front Page
4) Back Page                     4) Back Page
5) Editor Board Member 5)Editor Board Member
6) OLD Style Issue 6)OLD Style Issue
Chania Chania
IJCSPUB Journal front page IJCSPUB Journal Back Page

  Paper Title: A study on problems of rural players from Wathar tarf Vadgaon circle, (Tal-Hatkanangale)

  Author Name(s): Mr.Sunil Mahadev Patil

  Published Paper ID: - IJCSP18A1001

  Register Paper ID - 212179

  Publisher Journal Name: IJPUBLICATION, IJCSPUB

  DOI Member ID: 10.6084/m9.doi.one.IJCSP18A1001 and DOI :

  Author Country : Indian Author, India, - , -, - , | Research Area: Science and Technology

Published Paper URL: viewfull.php?&p_id=IJCSP18A1001
Published Paper PDF: download.php?file=IJCSP18A1001
Published Paper PDF: http://www.ijcspub.org/papers/IJCSP18A1001.pdf

  Your Paper Publication Details:

  Title: A STUDY ON PROBLEMS OF RURAL PLAYERS FROM WATHAR TARF VADGAON CIRCLE, (TAL-HATKANANGALE)

 DOI (Digital Object Identifier) :

 Pubished in Volume: 8  | Issue: 1  | Year: January 2018

 Publisher Name : IJCSPUB | www.ijcspub.org | ISSN : 2250-1770

 Subject Area: Science and Technology

 Author type: Indian Author

 Pubished in Volume: 8

 Issue: 1

 Pages: 1-5

 Year: January 2018

 Downloads: 173

  E-ISSN Number: 2320-2882

 Abstract

प्राचीन काळापासून मानवी जीवनात खेळास वेगळेच महत्व असलेचे आढळून येते. प्राचीन काळात मनोरंजन व श्रेष्ठत्व सिध्द करण्यासाठी विविध प्रकारचे खेळ खेळले जात असल्याचे महाभारत, रामायण, वेद तसेच धार्मिक ग्रंथामध्ये या बाबतचे दाखले दिसून येतात. काळाच्या ओघात खेळाची वैशिष्ठ्ये, तंत्रे, पध्दती व प्रकार बदलत गेले. आजमितीस जागतिक पातळीवरती प्रत्येक खेळ शास्त्रीय व व्यवसायिक दृष्टीकोनातून खेळला जात असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झालेले आहे. जागतिक पातळीवरील ऑलौंपिक व एशियाड सारख्या खेळात अमेरिका, चीन, युरोपियन देश, जपान, कोरिया इत्यादी देशांची मक्तेदारी असलेचे संबंधित देश व त्यांना मिळालेली पदके यावरून स्पष्टपणे दिसून येते. भारतास खेळाची ऐतिहासिक परंपरा असूनही यामध्ये परिणामकारक यश अद्यापी मिळवता आलेले नाही. भारतात आजही जवळजवळ 67 % लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असून खेळाचा प्रचार व प्रसार झालेला नसलेचे या संशोधनातून स्पष्टपणे जाणवून येते आणि यामुळेच भारत जगात लोकसंख्येने दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असूनही ही गुणात्मक व पदक संख्येत मात्र पाठीमागे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून ग्रामीण समस्या जाणून घेऊन त्यावरील उपाययोजनांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न सदर संशोधन निबंधात करण्यात आलेला आहे. हातकणंगले तालुक्यातील वाठार तर्फ वडगांव सर्कल आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या प्रगतीशील असूनही एकमेव ग्रामीण पर्यावरणामुळे विविध खेळांचा म्हणावा तितका प्रचार व प्रसार झालेला नाही. वाठार तर्फ वडगांव ग्रामीण सर्कलमध्ये विविध खेळातील एकूण 645 खेळाडूंपैकी नमुना पध्दतीने 10% खेळाडू निवडून त्यांच्या समस्या घेण्यात आल्या आहेत.


Licence: creative commons attribution 4.0

  License

Creative Commons Attribution 4.0 and The Open Definition

 Keywords

ग्रामीण, खेळ, कौशल्य, क्लुप्त्या, तत्वे, तंत्रे, शारीरिक क्षमता, आहार, क्रिडांगण.

  License

Creative Commons Attribution 4.0 and The Open Definition


  Paper Title: REVIEW ON PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF SOIL

  Author Name(s): Haritha M, PS Raja Sekhar

  Published Paper ID: - IJCSP10A1214

  Register Paper ID - 211207

  Publisher Journal Name: IJPUBLICATION, IJCSPUB

  DOI Member ID: 10.6084/m9.doi.one.IJCSP10A1214 and DOI :

  Author Country : N, India, - , -, - , | Research Area: Science and Technology

Published Paper URL: viewfull.php?&p_id=IJCSP10A1214
Published Paper PDF: download.php?file=IJCSP10A1214
Published Paper PDF: http://www.ijcspub.org/papers/IJCSP10A1214.pdf

  Your Paper Publication Details:

  Title: REVIEW ON PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF SOIL

 DOI (Digital Object Identifier) :

 Pubished in Volume: 8  | Issue: 1  | Year: January 2018

 Publisher Name : IJCSPUB | www.ijcspub.org | ISSN : 2250-1770

 Subject Area: Science and Technology

 Author type: N

 Pubished in Volume: 8

 Issue: 1

 Pages: 22-29

 Year: January 2018

 Downloads: 301

  E-ISSN Number: 2320-2882

 Abstract


Licence: creative commons attribution 4.0

  License

Creative Commons Attribution 4.0 and The Open Definition

 Keywords

Physico-Chemical Parameters; Soil Quality; Indicators

  License

Creative Commons Attribution 4.0 and The Open Definition


  Paper Title: EFFECT OF PLANNED TEACHING PROGRAMME ON CONSANGUINEOUS MARRIAGE AND ITS GENETIC EFFECTS AMONG GNM STUDENTS OF TADEPALLIGUDEM, AP, INDIA

  Author Name(s): Claret, Monica, Anoja, Daisy

  Published Paper ID: - IJCSP10A1086

  Register Paper ID - 211079

  Publisher Journal Name: IJPUBLICATION, IJCSPUB

  DOI Member ID: 10.6084/m9.doi.one.IJCSP10A1086 and DOI :

  Author Country : N, India, - , -, - , | Research Area: Science and Technology

Published Paper URL: viewfull.php?&p_id=IJCSP10A1086
Published Paper PDF: download.php?file=IJCSP10A1086
Published Paper PDF: http://www.ijcspub.org/papers/IJCSP10A1086.pdf

  Your Paper Publication Details:

  Title: EFFECT OF PLANNED TEACHING PROGRAMME ON CONSANGUINEOUS MARRIAGE AND ITS GENETIC EFFECTS AMONG GNM STUDENTS OF TADEPALLIGUDEM, AP, INDIA

 DOI (Digital Object Identifier) :

 Pubished in Volume: 8  | Issue: 1  | Year: January 2018

 Publisher Name : IJCSPUB | www.ijcspub.org | ISSN : 2250-1770

 Subject Area: Science and Technology

 Author type: N

 Pubished in Volume: 8

 Issue: 1

 Pages: 30-31

 Year: January 2018

 Downloads: 274

  E-ISSN Number: 2320-2882

 Abstract

Consanguinity is the marriage between individual of the same blood is widely practiced in Asia and Africa. Through this process genetically they inherit autosomal recessive condition leading to congenital malformation and infant mortality. The main cause of consanguinity is poverty and illiteracy. Worldwide 20-50% marriages are taking place from consanguineous couple.


Licence: creative commons attribution 4.0

  License

Creative Commons Attribution 4.0 and The Open Definition

 Keywords

effectiveness; consanguineous marriage; genetic effects

  License

Creative Commons Attribution 4.0 and The Open DefinitionCall For Paper September 2023
Indexing Partner
ISSN and 8.17 Impact Factor Details


ISSN
ISSN
ISSN: 2250-1770
Impact Factor: 8.17 and ISSN APPROVED
Journal Starting Year (ESTD) : 2011
ISSN
DOI Details

Providing A Free digital object identifier by DOI.one How to get DOI?
For Reviewer /Referral (RMS) Earn 300 per paper
IJCSPUB RMS | Earn 300 Per Paper.
Our Social Link
Open Access
This material is Open Knowledge
This material is Open Data
This material is Open Content
Indexing Partner

Scholarly open access journals, Peer-reviewed, and Refereed Journals, Impact factor 8.17 (Calculate by google scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool) , Multidisciplinary, Monthly, Indexing in all major database & Metadata, Citation Generator, Digital Object Identifier(DOI)

indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer
indexer